โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ภาพกิจกรรม
ยินดีกับนักเรียน ม.6 ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคตาก ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก : โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นายทศกร ทรัพย์ขุนดอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
2. นายปฏิภัทร หยางลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
3. นายทศพร เลาว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
4. นายรฐนนท์ พึ่งพระเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเครื่องมือกล
5. นายจิตติพัทธ์ ขจรคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,16:13   อ่าน 374 ครั้ง