โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ภาพกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด
กีฬาต้านภัยยาเสพติด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชัยยันต์ ปินนวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เนื่องในวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,16:05   อ่าน 45 ครั้ง