โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร