โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ป้ายมอบทุน กสศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.92 KB 6
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.77 KB 2
ผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียนทุงฟ้าวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.96 KB 4
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 5
ป้ายรับสมัครเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.37 KB 7
ใบคำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน-ฉบับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.48 KB 28
ใบคำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน-ฉบับนักเรียนเก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.51 KB 27
แจ้งจำหน่ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.81 KB 28
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.83 KB 28
ใบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 28
ใบคำร้องย้ายสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.41 KB 31
ใบคำร้องขอเปลี่ยนสายการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.09 KB 33