โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ขันติ ธีรสาลังกาโร    ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

 อักษรย่อของโรงเรียน
ท.ฟ.ว.


สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ดำ

(สีเหลือง คือ ความสดใส สว่างไสว สีดำ คือ ความหนักแน่น)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสะเดา

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
 ดอกเฟื้องฟ้า