วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 เข้ารับการฝึกเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ บ้านคุ้มจันทร์ ต.ปากแคว อ.เมือง จ. สุโขทัย
--ชมภาพกิจกรรม--
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในกิจกรรมรวมพลังความภักดี

--ชมภาพกิจกรรม--
 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมรับมอบถุงธารน้าใจ
--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่17-19 สิงหาคม พ.ศ.2559
นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมกิจกรรมสัปดา ห์วิทยาศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา ตาก
--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่17 สิงหาคม พ.ศ2559

นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่17 สิงหาคม พ.ศ2559

นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมรับมอบทุนการศึกษา

--ชมภาพกิจกรรม--
 

วันที่8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา2559
 
--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้จัดพิธีรับพระจากผู้แสวงบุญจังหวัดเชียงใหม่
--ชมภาพกิจกรรม--
 

วันที่19 พฤษภาคม พ.ศ.2559

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมได้ไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านใหม่

 
--ชมภาพกิจกรรม--
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้ลงนามMouเปิดหลักสูตรทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 
--ชมภาพกิจกรรม--
 

4 มีนาคม พ.ศ.2559

งานรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

 
--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่ 10 ถุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ไปทัศนศึกษาเมืองอโยเดีย และ อควอเรียมนครสวรรค์
--ชมภาพกิจกรรม--
 
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรม Happy new year 2015

 
--ชมภาพกิจกรรม--
 

ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2558

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 เข้ารับการฝึกเข้าค่ายลูกเสือ ณ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 กองกำกับการ ค่ายพระเจ้าตาก 

--ชมภาพกิจกรรม--
 

 

 


นายสาโรช เกตุสาคร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

L i n k

คุณครู.คอม
สอบครู.คอม
วิชาการ.คอม
ภาษาอังกฤษน่ารู้์
ดูข่าว
ดูดวง
เกมและแบบฝึก
8 กลุ่มสาระฯ

 
ผลงานเผยแพร่

คุณชอบวิชาอะไรที่สุด

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ดนตรี
สังคม
พละ


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

คุณเข้าชมเป็นคนที่
เริ่มนับตั้งแต่วันที่18/ส.ค./55
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ. ตาก โทรศัพท์ 055-555271
ติดต่อ
webmaster